ประวัติผู้ก่อตั้งด้านการศึกษาพ.ศ. 2521-2529 โรงเรียนสมิทธิโชติ
พ.ศ. 2530-2535 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (สายวิทย์ – คณิต)
พ.ศ. 2536-2539 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
ระบบควบคุมอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เกษตรศาสตร์ Mini MBA

มุมมองและแนวคิดของผู้นำด้านธุรกิจ SMEs          คุณกฤษณะ ภูสิทธ์อุดม “มองเห็นโอกาส ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 40 สร้างอาชีพให้กับคนตกงาน จนทำให้สามารถเปิดกิจการของตนเอง และนำพาบริษัทเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยการสร้าง นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และใช้การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนางานเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม”

วิกฤตการณ์และโอกาสพ.ศ. 2540


พ.ศ. 2540 : วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง
โอกาส : วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและก่อตั้งบริษัท เอ็นเอชแอล เทคนิค

พ.ศ. 2544


พ.ศ. 2544 : วิกฤตค่าเงินบาทลอยตัว
โอกาส : ผลักดันสินค้าของบริษัทให้เกิดการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

พ.ศ. 2549


พ.ศ. 2549 : ประเทศไทยเกิดรัฐประหาร และเกิดการประท้วงของหลายฝ่าย
โอกาส : จำหน่ายเครื่องจักรให้กับกลุ่มแนวร่วมทุกกลุ่มความคิด โดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย

พ.ศ. 2551


พ.ศ. 2551 : วิกฤตการณ์ชัพไพม์
โอกาส : โหนกระแสแพนด้า หลินปิง ด้วยการสร้าง Brand PandaMoRo

พ.ศ. 2554


พ.ศ. 2554 : วิกฤตการณ์น้ำท่วม
โอกาส : Road show สอนอาชีพต่างจังหวัด พิมพ์ถุงยังชีพใส่ Logo ให้ Sponsor ต่างๆ

พ.ศ. 2558


พ.ศ. 2558 : วิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัว
โอกาส : สร้าง Digital Business Solution Platform เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจการสร้างงาน สร้างอาชีพ หารายได้เสริม ได้มีช่องทางการดำเนินธุรกิจแบบต้นทุนต่ำ

ความเป็นผู้นำและทักษะพิเศษ• สามารถใช้ทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ แก่ผู้ฟังให้คล้อยตามและเข้าใจได้ง่ายทั้งแบบระดับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น งานอบรม สัมมนา
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันมากๆได้ดี
• เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็วและประยุกต์สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ มีทักษะพิเศษ เห็นภาพในจินตนาการผ่านความรู้สึก
• กรณีศึกษามุมมองและแนวคิดในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

รางวัลที่ได้รับ• นักบริหารดีเด่นประจำปี 2546
• นักธุรกิจตัวอย่างสถาบันพัฒนา SMEs

แขกรับเชิญ• รายการ ‘สู้แล้วรวย’ “SME ชี้ช่องรวย” และรายการโทรทัศน์ชั้นนำมากมาย
• ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ประวัติชีวิตเป็นวิทยาทาน
• หนังสือ ‘สู้แล้วรวย เล่มที่2’ ของบริษัทกันตนา พับลิสชิ่ง

วิทยากรบรรยายพิเศษ• โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ NEC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• วิทยากรบรรยายพิเศษให้หน่วยงานรัฐและเอกชนมากมาย

ตำแหน่งปัจจุบัน• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเอชแอล เทคนิค จำกัด
• ที่ปรึกษาการขายและการตลาด บริษัท เลอร์ วีน่า คอสเมติก จำกัด
• ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ เน็ตเวิร์ค จำกัด
• ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาศักยภาพสมอง เพื่อสร้างนักธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ IM (Inspire Imagination Academy)

อาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจำ• อาจารย์พิเศษในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการแฟรนด์ไซน์อาทิ ม.รังสิต, ม.กรุงเทพ
• อาจารย์ประจำ สถาบันพัฒนาศักยภาพสมอง เพื่อสร้างธุรกิจให้ประสพความสำเร็จ IM (Inspire Imagination Academy)
• ที่ปรึกษาด้านการตลาด การขาย และการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ผลงาน Pocket Book• เผยแพร่ความรู้ และความสำเร็จของ SMEs ไทยให้เป็นวิทยาทานผ่านหนังสือ
- สู้แล้วรวย
- ขุมทรัพย์ธุรกิจบริการ
- ธุรกิจเสิร์ฟพร้อมทุน

เผยแพร่หลักสูตร IM• จัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของมนุษย์
• จัดอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาจินตภาพของมนุษย์
• จัดอบรมหลักสูตรการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ
• จัดอบรมหลักสูตรการใช้ Social Medial เพื่อธุรกิจ
• จัดอบรมหลักสูตรการสร้างอาชีพกับ iDeaMe ด้วย Digital Business Solution Platform
Online : 000002
Visitor : 2,115,272