สารจากประธาน (Message form the President)


“การนำเข้าสินค้ามาขายมันเป็นเรื่องง่าย…ทำเงินได้แต่ต้องถามต่อว่ามันได้ให้อะไรกับประเทศนี้บ้าง” “ผมเลือกแนวทางที่ยากกว่า… ช้ากว่า…ต้องคิดค้นต้องวิจัยพัฒนา ต้องใช้เวลา ต้องลงทุนมากกับงานวิจัยมากมาย ต้องทดลองทดสอบกว่าจะได้ Know How และสร้างเป็นนวัตกรรมสร้างเครื่องต้นแบบ ปรับแต่งแก้ไข สร้างเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเพื่อขาย มันยากและใช้เวลา แต่ผมเลือกเส้นทางนี้”

“คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก ประเทศไทยจะโตได้ คนไทยต้องเก่งและต้องมีนวัตกรรมของตนเอง มีองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ลดการนำเข้า ลดการบริโภคเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ต้องสร้างและขับเคลื่อนจาก SME ภายในประเทศ SME ที่มีอุดมการณ์มีความฝันและความคิดสร้างสรรค์จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ขับเคลื่อนเป็นสิ่งประดิษฐ์ พัฒนาเป็นนวัตกรรมนำไปสู่การสร้างธุรกิจและเติบโตสู่ภาพรวมที่ใหญ่”

 
 
"ปี 2561 นี้ ผมได้ จัดทำโครงการที่มีชื่อว่า "โครงการ The Real iDol คนจริงสร้างฝัน" เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของผม ที่ผมเคยไดรับโอกาส แบบอย่าง และแนวทางการดำเนินชีวิต จากวัยที่ยากไร้และขาดโอกาสทางสังคม ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งในด้านการศึกษาและเลี้ยงชีพ จากโอกาสที่ได้รับนี้ ทำให้ท่านสามารถประสพความสำเร็จเป็นเจ้าของกิจการสร้างธุรกิจหลักร้อยล้านสำเร็จได้ด้วยอายุเพียง 25 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันนี้ผมได้เรียนรู้จากความสำเร็จของตนเองว่า โอกาส แบบอย่าง และแนวทางที่ได้รับ มันสามารถเป็นแสงสว่างนำทางให้เด็กน้อยที่ขาดโอกาสในทุกด้านคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นและสำเร็จได้ จากการใช้โอกาสที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้ การเรียนรู้จากแบบอย่างคำแนะนำอันมีค่า และแนวทางต่างๆจากคนที่สำเร็จแล้ว มันเหมือนเป็นบันไดที่ก้าวกระโดดจากจุดที่แย่และสิ้นหวัง ไปเป็นความสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์ ถึงแม้นว่าความสำเร็จ มันไม่สามารถเกิดขึ้นเองในทันทีทันใด แต่ โอกาส แบบอย่าง และแนวทางที่ได้รับเหล่านี้จะเปรียบเป็นเสมือนเมล็ดพันธ์ของความสำเร็จชั้นเลิศ ที่พร้อมจะเจริญงอกงามและสามารถบ่มเพาะให้เติบโตได้ด้วยหนึ่งสมองสองมือ พลังศรัทธา และความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายให้ต่อยอดเติบโตขึ้นเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างมั่นคง"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"เพราะผมเชื่อว่า ความสำเร็จ สามารถเกิดขึ้นได้จากโอกาส"Online : 000001
Visitor : 2,115,273