วิสัยทัศน์ (Vision)       บริษัท เอ็นเอชแอล เทคนิค จำกัด จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมแฟรนไชน์สร้างอาชีพเสริม รายได้เสริมแนวใหม่ที่ร่วมสมัย ครบวงจร ด้วยคอนเทนต์ที่แปลกใหม่ สร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้เติบโตทั่วโลกผ่านระบบโซเชี่ยลเนตเวิร์คอย่างไร้ขีดจำกัด

พันธกิจ (Mission)


 

  • พวกเราทุกคนจะมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านแนวคิด เครื่องมือ วัตถุดิบ และอุปกรณ์ ต่อเนื่อง เพื่อการสร้างแฟรนไชน์อาชีพเสริมที่มีความแปลกใหม่ร่วมสมัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
  • พวกเราทุกคนจะมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาคอนเทนต์ที่แปลกใหม่อย่างต่อเนื่อง สนันสนุนการตลาดแฟรนไชน์แบบบูรณาการณ์ครบวงจร ผ่านระบบออนไลน์และเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง ให้ง่าย และผ่อนแรงอย่างยั่งยืน
  • พวกเราทุกคนจะมุ่งมั่นในการสร้างบริการที่ดีเยี่ยมแบบเกินความคาดหวัง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดด้วยความอบอุ่นเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
  • พวกเราทุกคนจะมุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายองค์ความรู้อันยิ่งยวดเพื่อถ่ายทอดวิธีการ และองค์ประกอบของความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสู่พนักงานใน องค์กรและลูกค้าให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดแนวคิดเป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

 
Online : 000002
Visitor : 2,115,275